INTEM

Firma INTEM spol. s r.o. na trhu práce zabezpečuje tyto oblasti :
1. Dodávky energetických staveb pro hlavního investora E.ON, se kterým má do roku 2021 rámcovou smlouvu.
2. Dodávky staveb veřejného osvětlení pro obce.
3. Výkopové práce strojní technologií pro právnické i soukromé osoby.
4. Dodávky slaboproudých technologií.Telekomunikační, informační a bezpečnostní systémy a souvisejících služby.

Firma INTEM spol. s r.o. vznikla v roce 1991 jako zcela nový subjekt. Jejím posláním byla účast na modernizaci jednotné telekomunikační sítě SPT Telecom a prodej koncových telekomunikačních zařízení.

Postupem času se rozčlenila na dvě rovnocenné skupiny a to silnoproudou a slaboproudou část. Silnoproudá skupina se dynamicky rozvíjela a v současné době působí na trhu jako leader v oboru silnoproudé elektrotechniky a energetiky, pro aliančního partnera E.ON Distribuce a.s. Slaboproudá skupina se zaměřila na rozvíjející se obor systémové integrace podnikových informačních a komunikačních technologií (ICT), bezpečnostních systémů elektrické požární signalizace (EPS), elektronických zabezpečovacích systémů (EZS), kamerových systémů (CCTV). Realizace pokrývají organizace různé velikosti a různého zaměření podnikání.

 

Cíle společnosti jsou definovány v Závazku vedení a Politice kvality. Společnost INTEM spol. s r.o. je nositelem certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001. Vedením společnosti je kladen velký důraz zejména na komunikaci se zákazníkem, včetně sledování jeho spokojenosti s nabízenými produkty.